IOT GOWY ÖNÜMLER

HV Hipot

hoş geldiňiz

IEST GOWY SYITYASAT ÖNÜMLERINI hödürleýäris

Hytaýyň Wuhan şäherinde ýerleşýän HV Hipot Electric Co., Ltd., elektrik howpsuzlygyny barlamak enjamlaryna, esasanam 2003-nji ýyldan bäri ýokary woltly synag enjamlaryna ýöriteleşen hünärmen öndüriji. Transformatorlar ýaly dürli elektrik önümlerini synap görýäris, Zynjyr döwüjiler, gözleg tussaglary, generatorlar, izolýatorlar, kabeller, kassalar, GIS ulgamlary, CT / PT we röleler we ş.m. Birnäçe ýyllyk tejribe we güýçli gözleg-barlag goldawy bizi elektrik synag ulgamynda öňdebaryjy etdi.

 

 

Operasiýa wideosy

HV Hipot

Üstünlikli wakalar

HV Hipot

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň