GDYD-D el bilen dolandyryş bölümi bolan AC dielektrik synag enjamlary

GDYD-D el bilen dolandyryş bölümi bolan AC dielektrik synag enjamlary

Gysgaça düşündiriş:

AC Hipot synagy, elektrik enjamlary, enjamlary ýa-da maşynlary üçin izolýasiýa güýjüni barlamagyň täsirli we göni usulydyr.Elektrik enjamlarynyň üznüksiz işlemegini üpjün edýän howply kemçilikleri barlaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

AC Dielectric Test Equipment with manual control unit GDYD-D application

Aýratynlyklary

Sanly (Pointe) ekran paneli oturdylan dolandyryşlar we okamak aňsat rowaýat bilen görkezijiler.
Volokary woltly gapdal naprýa .eniýe, pes woltly gapdal tok we nol görkezijisi, güýç, iş başlangyjy, wagty.
Artykmaç gorag, nol başlangyç gorag, ses we yşyk duýduryşy.
Noldan doly naprýa .eniýa çenli yzygiderli üýtgeýän çykyş.
Häzirki goragda sazlanyp bilner, syýahat derejesi 10-dan 110% -e çenli üýtgeýär.
Täze görnüşli wagt estafetasy bilen wagt aralygy has giňdir (1S ~ 99H).
Iň soňky häzirki estafetany ulanmak, has takyk we ygtybarly.
Lighteňil agram, kiçi göwrüm, hereket etmek aňsat.

Tehniki aýratynlyklar

Giriş naprýa .eniýesi: AC 220V ýa-da 380V
Dolandyryş bölüminiň çykyş naprýa .eniýesi: AC 0-250V ýa-da 0-430V
Dolandyryş bölüminiň çykyş toky: 0-5 / 10/15 / 50A (ýöriteleşdirilen)
Göwrümi: 0-3 / 5/10/15/20/30/50 / 100kVA (ýöriteleşdirilen)
HV bölüminiň çykyş naprýa: eniýesi: 0-50 / 100/150 / 200kV (ýöriteleşdirilen)
HV bölüminiň çykyş toky: 0-50 / 100/150/200/500/1000 / 2000mA (ýöriteleşdirilen)
Wagty: 0-9999-njy ýyllar
Daşky gurşawyň temperaturasy: -20 ℃ --50 ℃
Naprýa .eniýeniň takyklygy: ≤ 1.5% ± 1digit (FS)
Häzirki takyklygy: ≤ 1.5% ± 1digit (FS)

Saýlamak üçin beýleki esbaplar

AC Dielectric Test Equipment with manual control unit GDYD-D application1

Dürli talaplara esaslanyp dürli bahalandyrmalary düzüp bileris.Biz bilen maslahatlaşmaga hoş geldiňiz!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň