GIS üçin ýokary woltly synag toplumlary

GIS üçin ýokary woltly synag toplumlary

Gysgaça düşündiriş:

Substansiýa elektrik enjamlary üçin AC rezonans synag ulgamy, esasan, üýtgeýän ýygylykly elektrik üpjünçiliginden, tolgundyryjy transformatorlardan, reaktorlardan, kondensatiw bölüjilerden ybarat bolup, podstansiýa elektrik enjamlarynyň naprýatageeniýe synagyna 500kV ýa-da aşakda çydamly.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Goýmalar

Transformator
GIS ulgamy
SF6 kommutator
Kabeller
Bushing
Zolýator
CT / PT
Beýleki kuwwatly enjamlar

Aýratynlyklary

Bahalandyrylan ýükde kiçi temperatura ýokarlanýar.Gury ýa-da ýag görnüşli reaktorlar, ýokary mehaniki güýç, gowy izolýasiýa, gowy we ygtybarly.
Encyygylygy dolandyrmak çeşmesiniň sazlanylýan kuwwaty.Güýçli gorag, gowy durnuklylyk.Birnäçe iş tertibi bilen, işlemek aňsat.
220V ýa-da 380V ýeke fazaly güýç bilen, ýerdäki elektrik üpjünçiligi üçin amatly.
Çeýe konfigurasiýa.Islege görä dürli görnüşli reaktorlar, dürli synag obýektiniň talaplaryna laýyk gelýär.Köpugurly, tygşytly.

Aýratynlyklary

Bahalandyrylan çykyş naprýa .eniýesi: dürli synag obýektlerine esaslanýar.
Çykyş ýygylygy: 20- 300Hz.
Tolkun formasy: arassa sinus tolkuny, THD <1.0%.
Maks.kuwwaty: 1000kVA we ondan aşakda.
Wezipe sikli: Üznüksiz iş wagty doly güýç çykarylanda bir gezek 15min.(ýa-da müşderiniň islegi.)
Quygylygy sazlamagyň duýgurlygy: 0,1 GHz, durnuksyzlyk <0.05%.
Elektrik üpjünçiligi: 380 / 220V ± 15% / 50Hz ± 5%.

Önümiň konfigurasiýasy

GDTF-108/108

Giriş naprýa .eniýesi (V)

380

Çykyş naprýa .eniýesi (kV)

0-108

Kuwwat (kVA)

108

Programmanyň çäkleri

31500kVA ýa-da aşakda

35kV güýç transformatory

35kV tok öçüriji we awtobus zolagy, izolýator

10kV (300 mm²) kabel 2000m

35k V (300 mm²) kabel 500m

Esasy konfigurasiýalar

5kW üýtgeýän ýygylyk çeşmesi 1 toplum

5kVA tolgundyryjy transformator 1 toplum

Reaktorlar 27kV / 1A 4sets

Kuwwatly bölüji 100kV

GDTF-216/216

Giriş naprýa .eniýesi (V)

380

Çykyş naprýa .eniýesi (kV)

0-216

Kuwwat (kVA)

216

Programmanyň çäkleri

110kV aýlaw döwüjisi we awtobus zolagy

110kV GIS

35kV (300 mm²) kabel 1500m

10kV (300 mm²) kabel 3km

110kV doly izolýasiýa transformatory

Esasy konfigurasiýalar

10kW üýtgeýän ýygylyk çeşmesi 1 toplum

10kVA tolgundyryjy transformator 1 toplum

Reaktorlar 54kV / 1A 4sets

Kuwwatly bölüji 200kV

GDTF-270/270

Giriş naprýa .eniýesi (V)

380

Çykyş naprýa .eniýesi (kV)

0-270

Kuwwat (kVA)

270

Programmanyň çäkleri

110kV GIS we transformator

110kV GIS we transformator

35kV (300 mm²) kabel 2km

Esasy konfigurasiýalar

15kW üýtgeýän ýygylyk çeşmesi 1 toplum

15kVA tolgundyryjy transformator 1 toplum

Reaktorlar 54kV / 1A 5sets

Kuwwatly bölüji 300kV

GDTF-400/400

Giriş naprýa .eniýesi (V)

380

Çykyş naprýa .eniýesi (kV)

0-400

Kuwwat (kVA)

400

Programmanyň çäkleri

220kV GIS we transformator

10kV (300 mm²) kabel 4km

35kV (300 mm²) kabel 1km

Esasy konfigurasiýalar

20kW üýtgeýän ýygylyk çeşmesi 1 toplum

20kVA tolgundyryjy transformator 1 toplum

Reaktor
100kV / 1 A 4sets

Kuwwatly bölüji 400kV

GDTF-520/260

Giriş naprýa .eniýesi (V)

380

Çykyş naprýa .eniýesi (kV)

0-260

Kuwwat (kVA)

520

Programmanyň çäkleri

110KV aýlaw döwüji we awtobus zolagy

110kV GIS

110kV (300 mm²) kabel 800m

35kv (300 mm²) kabel 3km

10kV (300 mm²) kabel 6km

110kv doly izolýasiýa transformatory

Esasy konfigurasiýalar

25kW üýtgeýän ýygylyk çeşmesi 1 toplum

25kVA tolgundyryjy transformator 1 toplum

Reaktor 65kV / 2A 4sets

Kuwwatly bölüji 300kV

GDTF-500/500

Giriş naprýa .eniýesi (V)

380

Çykyş naprýa .eniýesi (kV)

0-500

Kuwwat (kVA)

500

Programmanyň çäkleri

220kV ýa-da CT / PT-den aşakda

220kV ýa-da aşaky gyrymsy agaç

220kV ýa-da aşakda izolýatorlar, birikdirijiler

220kV ýa-da ondan aşakdaky zynjyr döwüjisi

220kV ýa-da izolýasiýa guralynyň aşagynda

Esasy konfigurasiýalar

20kW üýtgeýän ýygylyk çeşmesi 1 toplum

20kVA tolgundyryjy transformator 1 toplum

125kV / 1A reaktor

Kuwwatly bölüji 500kV

GDTF-600/600

Giriş naprýa .eniýesi (V)

380

Çykyş naprýa .eniýesi (kV)

0-600

Kuwwat (kVA)

600

Programmanyň çäkleri

110kV (300 mm²) kabel 800m

35kv (300 mm²) kabel 110m

35-220kV GIS, transformatorlar, izolýatorlar

Esasy konfigurasiýalar

30kW üýtgeýän ýygylyk çeşmesi 1 toplum

30kVA tolgundyryjy transformator 1 toplum

Reaktor 120kV / 1A 5sets

Kuwwatly bölüji 600kV

GDTF-800/800

Giriş naprýa .eniýesi (V)

380

Çykyş naprýa .eniýesi (kV)

0-800

Kuwwat (kVA)

800

Programmanyň çäkleri

110kV (300 mm²) kabel 800m

220kv (300 mm²) kabel 500m

35-500kV GIS, transformatorlar, izolýatorlar

Esasy konfigurasiýalar

40kW üýtgeýän ýygylyk çeşmesi 1 toplum

40kVA tolgundyryjy transformator 1 toplum

Reaktor 200kV / 1A 4sets

Kuwwatly bölüji 800kV


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň