Batareýanyň impedans synagy

  • Battery Resistance Tester

    Batareýa garşylyk synagy

    Yzygiderli tehniki hyzmat we synag garaşýan batareýalar üçin “hökmany” proseduradyr.Öýjügiň garşylygyny we naprýa .eniýesini barlamak üçin 8610P-iň ajaýyp öndürijiligi, gowşak batareýalary ýok etmäge we olaryň işleýşini üpjün etmäge kömek eder.

  • Battery Impdeance Tester GDBT-8612

    Batareýanyň impdeans synagy GDBT-8612

    Kuwwat ulgamynyň esasy bölegi hökmünde batareýalar her ýyl, çärýekde ýa-da hatda her aýda synagdan geçirilmelidir we synag maglumatlary yzygiderli seljerilmelidir.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň