Batareýa synag enjamlary

 • Battery Resistance Tester

  Batareýa garşylyk synagy

  Yzygiderli tehniki hyzmat we synag garaşýan batareýalar üçin “hökmany” proseduradyr.Öýjügiň garşylygyny we naprýa .eniýesini barlamak üçin 8610P-iň ajaýyp öndürijiligi, gowşak batareýalary ýok etmäge we olaryň işleýşini üpjün etmäge kömek eder.

 • Battery Impdeance Tester GDBT-8612

  Batareýanyň impdeans synagy GDBT-8612

  Kuwwat ulgamynyň esasy bölegi hökmünde batareýalar her ýyl, çärýekde ýa-da hatda her aýda synagdan geçirilmelidir we synag maglumatlary yzygiderli seljerilmelidir.

 • GDKH-10 Battery Activator

  GDKH-10 Batareýa işjeňleşdirijisi

  Maglumatlaryň köpelmegi we awtomatlaşdyrylmagy bilen işleýän ähli enjamlarda we işleýän ulgam ulgamlarynda üznüksiz elektrik üpjünçiligi iň esasy kepillikdir.AC ýa-da DC üznüksiz elektrik üpjünçiligi ulgamy bolsun, batareýa ätiýaçlyk güýji çeşmesi ulgamynda möhüm rol oýnaýar.

 • Lead Acid Battery Regenerator

  Gurşun kislotasynyň batareýasynyň regeneratory

  Enjam, 2V, 6V ýa-da 12V batareýa naprýa .eniýesi we elektrod plastinkasynyň sulfid kristallaşmagy sebäpli klapan bilen dolandyrylýan gurşun kislotaly batareýany işjeňleşdirmek üçin ýörite enjamdyr.

 • Onsite AC power supply

  AC elektrik üpjünçiligi

  GDUP-1000, ýerdäki AC synag elektrik üpjünçiliginiň köpugurly göçme arassa sinus tolkunydyr.Siteerdäki AC we DC synag elektrik üpjünçiligi, AC we DC gyssagly elektrik üpjünçiligi, meýdan synagy elektrik üpjünçiligi, ykjam synag elektrik üpjünçiligi bilen hem bellidir.

 • Pure sine wave AC power supply

  Arassa sinus tolkunynyň elektrik üpjünçiligi

  GDUP-3000, ýerdäki AC synag elektrik üpjünçiliginiň köpugurly göçme arassa sinus tolkunydyr.Siteerdäki AC we DC synag elektrik üpjünçiligi, AC we DC gyssagly elektrik üpjünçiligi, meýdan synagy elektrik üpjünçiligi, ykjam synag elektrik üpjünçiligi bilen hem bellidir.

 • AC Power Supply GDUP

  AC tok üpjünçiligi GDUP

  GDUP-6000 (GDUP-3000), AC synag güýji üpjünçiliginde köpugurly göçme arassa sinus tolkunydyr.Siteerdäki AC we DC synag elektrik üpjünçiligi, AC we DC gyssagly elektrik üpjünçiligi, meýdan synagy elektrik üpjünçiligi, ykjam synag elektrik üpjünçiligi bilen hem bellidir.

 • DC Power Supply GDWY-250V.15A

  DC elektrik üpjünçiligi GDWY-250V.15A

  Elektrik togy ulgamynda, senagat gözegçiliginde, aragatnaşykda we batareýany zarýad beriş enjamlarynda we ylmy gözleglerde giňden ulanylýar.

 • Battery Discharge Load Bank

  Batareýany boşatmak ýük banky

  GDBD seriýaly akylly batareýanyň zarýad beriş ulgamy ýeke batareýanyň naprýa .eniýesine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Batareýa oflayn bolanda, synag geçiriji toguny yzygiderli sazlamak bilen kesgitlenen bahanyň hemişelik tok akymyny amala aşyrmak üçin synag geçiriji ýük bolup biler.

 • Battery Discharge Tester

  Batareýany boşatmak synagy

  GDBD seriýaly akylly batareýanyň zarýad beriş ulgamy ýeke batareýanyň naprýa .eniýesine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Batareýa oflayn bolanda, synag geçiriji toguny yzygiderli sazlamak bilen kesgitlenen bahanyň hemişelik tok akymyny amala aşyrmak üçin synag geçiriji ýük bolup biler.

 • Battery Charge and Discharge Load Bank GDCF

  Batareýa zarýad we boşadyş ýük banky GDCF

  Bu köp funksiýaly gural, batareýany we UPS elektrik üpjünçiligini goldamak üçin giňişleýin ylmy synag usulyny üpjün edýär.Onda zarýad bermek, zarýad bermek, bir birlik tapmak, onlaýn gözegçilik we işjeňleşdirmek funksiýalary bar.Bu synagdan geçen toplum, tehniki hyzmat işgärleriniň zähmet güýjüni we kärhana çykdajylaryny azaldýar.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň