Kabel we turba tapyjy

 • GD-2134E Cable Identifier

  GD-2134E Kabel kesgitleýji

  GD-2134E signal geçirijilerden we kabul edijilerden ybarat ýokary öndürijilikli ýerasty metal turbageçiriji ulgamy.

 • GD-7018A Optical Fiber Identifier

  GD-7018A Optiki süýüm kesgitleýji

  GD-7018 seriýaly optiki süýümli turbageçiriji kesgitleýji, ýerasty turbageçirijileriň, kabelleriň we optiki kabelleriň çuňlugyny gazyp bolmazdan takyk kesgitläp we ölçäp biler we ýerasty turbalaryň daşky örtüginiň zeper nokatlaryny we ýerleşýän ýerini takyk tapyp biler. ýerasty kabel ýalňyş nokatlary.

 • GD-2134A Cable Identifier

  GD-2134A Kabel kesgitleýji

  Kabel kesgitleýjiniň maksady, birnäçe kabelden maksatly kabelleriň birini takyk kesgitlemek we janly kabelleriň nädogry görülmegi sebäpli ýüze çykýan çynlakaý hadysalardan gaça durmak.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň