GDPD-313M Göçme bölekleýin akym detektory

GDPD-313M Göçme bölekleýin akym detektory

Gysgaça düşündiriş:

TEV we AE usuly ykrar edildi we onlaýn bölekleýin çykaryşy kesgitlemekde ulanyljak tehnologiýa.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GDPD-313M Portable Partial Discharge Detector1
GDPD-313M Portable Partial Discharge Detector2
GDPD-313M Portable Partial Discharge Detector3

Daşarky çeýe datçik (wariant üçin)

GDPD-313M Portable Partial Discharge Detector4

Parabolik datçik (wariant üçin tolkun kondensatory)

TEV we AE usuly ykrar edildi we onlaýn bölekleýin çykaryşy kesgitlemekde ulanyljak tehnologiýa.

GDPD-313M ultrases sesini kesgitlemek tehnologiýasyny (AE) we TEV re modeimini ulanýar, bu ýerdäki gurşawdaky päsgelçiliklerde signalyň duýgurlygyny netijeli üpjün edip biler.PD kemçiligini ýüze çykarmak we kommutator şkafy üçin PD signalyny tapmak amatly.

Aýratynlyklary

Gurlan ultrases ses datçigi.elektrik näsazlygy näsazlyk nokadynda ultrases ses tolkunyny döredýär we ultrases re modeimi zyňylyşy kesgitlemek üçin sebiti skanirlemek üçin nauşnik arkaly ultrases sesini iberýär.Wibrasiýa, pop we humyň dürli aýratynlyklary dürli kemçilikler bilen baglanyşykly bolup biler.
Içerki akymyň näsazlyk töwekgelçiligini kesgitlemek üçin gurlan ýokary takyklykly TEV datçigi, bölekleýin akymdan emele gelen elektromagnit signallar bilen bilelikde.
Ultra re Inimde esasy interfeýs bölekleýin akymyň amplitudasyny (dBuv) görkezýär we bölekleýin akymyň agyrlygyny ýokarlandyrmak üçin sary, ýaşyl we gyzyl reňkleri ulanýar.Şol bir wagtyň özünde nauşnik diňlemek sesini (Vol) sazlap bolýar.
Wagtlaýyn radio re modeiminde (TEVReodeim),esasy interfeýs bölekleýin akym amplitudasyny, impulslaryň sanyny, impulslaryň umumy sanyny we her güýç ýygylygy siklinde akymyň intensiwligini görkezýär.
Zarýad berilýän litiý batareýasy bilen işleýär, 6 sagatdan gowrak üznüksiz işleýär.
Hakyky reňkli LCD displeý, batareýanyň hakyky wagty;fiziki film düwmesini ulanmak aňsat we nauşnikleri azaldýan daşarky ýokary wepaly ses bilen enjamlaşdyrylan.

Aýratynlyklary

TEV datçigi

Mýeňillik aralygy 0-60dB
Bwe ini 3-100MHz
Atakyklyk D 1dB
Mpalta.sikl üçin impuls wagtlary 1000
Mimpuls wagtlary 1

Ultrases datçigi

Mýeňillik aralygy -7dB ~ 60dB
Rezolýasiýa 1dB
Atakyklyk D 1dB
Sduýgurlygy -65dB
Cýygylygyny giriziň 40.0 ± 1.0KHz
Bwe ini 2.0 KHz

Batareýa

Boturdylan batareýa Lityum batareýasy, 8.4V,1800mAh
Ušonuñ bilen Takmynan 6 sagat
Çarwagt geçdi A5 sagat
Pgorag Owoltly we aşa tokly gorag

Zarýad beriji

Rated naprýa .eniýesi 8.4V
Output tok 1A
Temperatura 10 ℃ -60 ℃
Hçyglylyk <80%

 Enjam

Sdowzah

Monohrom galypdan ýasalan plastmassa

Synan

240 * 320 TFTLCD ekrany

Control

6 düwme

INterface

Mikro USBiNterface,zarýad beriji port, nauşnik porty, tolkun kollektoryny ýygnamak üçin daşarky port

Nauşnik

Nauşnikleri ýatyrýan ýokary wepaly ses

 Ölçegi

Size 178mm × 75mm × 30mm
Wsekiz 0.25KG
Kazyýetiň ululygy 415mm × 330mm × 170mm
Cagramy 2.3KG
Jemi agram 2.7KG

Iş gurşawy

Utemperatura bolsa -20 ℃ ~ 50 ℃
Edaşky gurşaw çyglylygy 0-90% RH
IP synpy 54

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň