GDSL-Temperatura synagy bilen awtomatiki 3 fazaly başlangyç häzirki sanjym synagy

GDSL-Temperatura synagy bilen awtomatiki 3 fazaly başlangyç häzirki sanjym synagy

Gysgaça düşündiriş:

GDSL-A 3 fazaly başlangyç häzirki sanjym synagy, temperatura synagy bilen, elektrik stansiýalarynda, elektrik paýlaýyş stansiýalarynda, elektrik öndürýän we gözleg institutlarynda ulanylýan, elektrik we elektrik pudagynda ýokary tokly enjamy barlamak üçin iň amatly enjamdyr. kiçi göwrümli, ýeňil agramly, aňsat ulanmak we hyzmat etmek.

 

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GDSL-A 3-phase Primary Current Injection Test Set with Temperature Test
Funksiýalar

Uly tokyň nusga zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin nol gorag funksiýasy bar.Nol ýagdaýda bolmadyk ýagdaýynda başlap bolmaz.
Täsirleri saýlamak funksiýasy, zynjyry döwüjiniň çalt arakesme synagy geçirilende, nol gorag funksiýasy kesilip bilner we zerur häzirki baha gönüden-göni çykyp biler.
Çykyş häzirki re modeimi: Hakyky RMS bahasy yzygiderli sazlanýar.
Çykyş togy adaty sinus tolkunydyr we tolkun formasynyň ýoýulmagy 5% -den pesdir.
Naprýa .eniýe we häzirki displeý täze ýokary takyklykly LED sanly ekrany kabul edýär
Has takyk okamak üçin displeýiň nepisligini gowulandyrmak üçin çalşylýan ululykdaky aralyk.
Elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesini we sazlaýjy çykyş naprýa .eniýesini aňsat görmek üçin görkezip bolýar.
Enjamyň kuwwaty 5 minutda gysga möhletli, aralyk iş üçin niýetlenendir.
Toparlaýyn synag üçin, 2,5 minut üznüksiz işlemekden soň 10 minut ýapyň.
Synag komponentiniň häzirki hereket wagtyny ölçäp we gulplama wagtyny sinhron ýazyp biler.(islege görä)
Ölçenen wagt aralygy: 0,001S ~ 999.999S Rezolýusiýa 1ms, ölçeg ýalňyşlygy: 0,005% aralyk ± 2dig.(islege görä)
Esasy tok we ikinji tokyň synag bahasy, transformatoryň gatnaşygy synagyny ýeňilleşdirmek üçin gönüden-göni görkezilip bilner.(islege görä)
Ikinji tok aralygy 0 ~ 5A durulyk 1mA (islege görä)
Temperaturanyň ýokarlanmagy (30 minut - 24 sagat) uzak möhletli iş temperaturasynyň ýokarlanmagyna görä düzülmeli.(islege görä)
Balansy sazlaýjy göteriji bilen üç fazaly düzülip bilner (islege görä)
AC we DC göterijisini özleşdirip bolýar (islege görä

Aýratynlyklary

Giriş naprýa .eniýesi: AC220V / 380V ± 10% 50Hz ± 1.
Çykyş akymy :: 0-15000A (müşderiniň islegine görä).
Çykyş naprýa .eniýesi: 6V-24V (müşderiniň islegine görä).
Wezipe aýlawy: 8 sagat (müşderiniň islegine görä)
Daşky gurşawyň temperaturasy: -10 ℃ 50 ℃.
Häzirki takyklygy: ≤ 1.0% (FS).
16 taraplaýyn temperaturany kesgitlemek. (Müşderiniň islegine görä)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň