Gurşun kislotasynyň batareýasynyň regeneratory

  • GDKH-10 Battery Activator

    GDKH-10 Batareýa işjeňleşdirijisi

    Maglumatlaryň köpelmegi we awtomatlaşdyrylmagy bilen işleýän ähli enjamlarda we işleýän ulgam ulgamlarynda üznüksiz elektrik üpjünçiligi iň esasy kepillikdir.AC ýa-da DC üznüksiz elektrik üpjünçiligi ulgamy bolsun, batareýa ätiýaçlyk güýji çeşmesi ulgamynda möhüm rol oýnaýar.

  • Lead Acid Battery Regenerator

    Gurşun kislotasynyň batareýasynyň regeneratory

    Enjam, 2V, 6V ýa-da 12V batareýa naprýa .eniýesi we elektrod plastinkasynyň sulfid kristallaşmagy sebäpli klapan bilen dolandyrylýan gurşun kislotaly batareýany işjeňleşdirmek üçin ýörite enjamdyr.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň