OEM we özleşdirme

OEM we özleşdirme

Müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin HV Hipot Electric Co., Ltd. müşderiler üçin OEM we özleşdiriş hyzmatyny hem hödürleýär.Önümlerimizde kompaniýanyň nyşanyny bellik etmeli bolsaňyz, sargyt bermezden ozal bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Käbir önümler üçin, meselem, hipot synag toplumy, impuls naprýa / eniýesi / tok, AC rezonans synag ulgamy, bölekleýin çykaryş synag ulgamy we ş.m. müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Mysal üçin Hipot synag toplumyny almak:

C adaty model

C onventional Model
C onventional Model1

Custöriteleşdirilen model

C onventional Model2
C onventional Model3

Hususy talaplar

Current Artykmaç goragy dolandyrmak üçin wyklýuçatel bilen

Burning ýakmak tertibinde taýmer bilen enjamlaşdyrylan (iň köp wagt 5 minut)

Burning Burmagyň ýalňyş tokyny 50mA çenli çäklendirmek üçin tok çäklendiriji bilen enjamlaşdyryldy

Two Iki gezek kakmak bilen

● Kuwwaty: AC415V, 50Hz

● Göwrümi: 50kVA

● Çykyş: AC 0-450V

Output Bahalandyrylan çykyş akymy: 125A

V HV woltmetr aralygy: 0-10kV;Tapmak: 0-5kV


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň