Nebit doňdurma nokady synagçysy

 • GDYN-901 Kinematic viscosity tester

  GDYN-901 Kinematiki ýapyşyk synagy

  GDYN901, suwuk nebit önümleriniň kinematiki ýapyşygyny kesgitlemek üçin amatlydyr.Bu enjam synag nusgasynyň hereketiniň wagtyny kesgitleýär we kinematiki ýapyşygyň soňky netijesini hasaplap bilýär.

 • GDZD-601 oil shaker

  GDZD-601 ýag sarsdyryjy

  Köp funksiýaly şeker, hemişelik temperaturada we belli bir wagtda ýylylygy barlamak, silkmek, dürli suwuklygy peseltmek üçin laboratoriýada ulanylýar.Adam bilen maşynyň özara täsirini amala aşyrmak üçin mikro-kompýuter tarapyndan dolandyrylýar.

 • GDCP-510 Oil Freezing Point Tester

  GDCP-510 Nebit doňdurma nokady synagçysy

  GDCP-510 Pes temperatura doňdurma nokady synagy GB / T 510 “Nebit önümleri üçin gatylaşdyryş nokadyny kesgitlemek” we GB / T 3535 “Nebit önümleri our Pour nokadyny kesgitlemek.

 • GDND-800 Freezing Point Tester

  GDND-800 Doňdurma nokady synagçysy

  Transformator ýagyny doňdurma nokady synag ediji ajaýyp gurluş dizaýnynyň we özboluşly önümçilik prosesiniň aýratynlyklaryna eýedir.GB / T 3535 we GB / T510 standartlaryna laýyk gelýär we nebit önümleriniň guýulýan ýerini kesgitlemek üçin ulanylýar.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň