Bölekleýin boşatma synag ulgamy GDYT seriýasy

Bölekleýin boşatma synag ulgamy GDYT seriýasy

Gysgaça düşündiriş:

Elektrik önümçiliginde, elektrik energiýasy bölümlerinde, gözleg institutlarynda we uniwersitetlerde giňden ulanylýar.

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GDYT esasan dürli izolýasiýa materiallarynyň, izolýasiýa gurluşynyň we elektrik önümleriniň ýygylyk naprýa .eniýe izolýasiýa derejesini barlamak üçin, şeýle hem transformator, özara induktor we ýyldyrym tutujylary ýaly synag obýekti üçin bölekleýin çykaryş ýygylygy synag güýji hökmünde ulanylýar.Elektrik önümçiliginde, elektrik energiýasy bölümlerinde, gözleg institutlarynda we uniwersitetlerde giňden ulanylýar.

Aşakdaky bölekleri öz içine alýar
1. Gipot synag dolandyryş bölümi GDYD
2. PD-dan erkin gaz görnüşli transformator YDQW
3. Baglaýjy kondensator
4. Gorag rezistory
5. LBQ izolýasiýa süzgüji
6. Bölekleýin çykaryş detektory

Aýratynlyklary

Ösen PD-den epoksi izolýasiýa turbasy, ownuk bölekleýin çykaryş ukyby.
Pes impedans naprýa .eniýesi, milli standartdan has gowy.
Awtomatiki dolandyryş tehnologiýasy, päsgelçiliklere garşy gowy öndürijilik.
Çalt elektron gorag, ýokary ygtybarlylyk.

Aýratynlyklary

Bahalandyrylan kuwwat (KVA): 5 ~ 5500
Volokary woltly (KV): 50 ~ 250
Pes woltly (KV): 0.22 / 0.38 ~ 0.38 / 0.6 ~ 0.6 / 3 ~ 3/6/10
Coverokarky gapak (mm): aýratyn şertlere laýyklykda

Model BahalandyryldyPotensial BeýikNaprýa .eniýe PesNaprýa .eniýe Coverokarky gapakOD x beýiklik Agramy
(KVA) (KV) (KV) (mm) (KG)
GDYT-5/50 5 50 0.22 / 0.38 320x450 42
GDYT-50/50 50 50 0.22 / 0.38 850x945 360
GDYT-10/100 10 100 0.22 / 0.38 570x725 150
GDYT-50/100 50 100 0.22 / 0.38 850x1000 400
GDYT-100/100 100 100 0.22 / 0.38 850x1000 800
GDYT-15/150 15 150 0.22 / 0.38 1165x1400 500
GDYT-75/150 75 150 0.22 / 0.38 1350x1570 1100
GDYT-150/150 150 150 0.38 / 0.6 1350x1570 1400
GDYT-20/200 20 200 0.22 / 0.38 1165x1850 760
GDYT-100/200 100 200 0.22 / 0.38 1450x1950 1800
GDYT-200/200 200 200 0.38 / 0.6 1800x1950 3100
GDYT-25/250 25 250 0.22 / 0.38 1250x2200 1250
GDYT-150/250 150 250 0.38 / 0.6 1450x2200 1900-nji ýyl
GDYT-250/250 250 250 0.38 / 0.6 2000x2300 3100
GDYT-500/250 500 250 3/6 200x2600 5800
GDYT-1000/250 1000 250 3/6 2200x2600 8200

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň