Transformator DC egrem-bugram garşylyk synagy

 • GDZRC series DC Winding Resistance Tester

  GDZRC seriýasy DC egrem-bugram garşylyk synagy

  GDZRC-10A
  GDZRC seriýaly DC sargy garşylyk synagyinduktiwiň DC garşylygyny ölçemek üçin niýetlenendirtransformatorlar we güýç induktorlary ýaly enjamlar.
  Çalt ölçemegiň, kiçi göwrümli aýratynlyklara eýewe ideal enjam bolan ölçegiň ýokary takyklygytransformatoryň sargysyny we DC garşylygyny ölçemekuly kuwwatly induksiýa enjamlary.

   

 • GDZRC-10H Hand-held Transformer DC Winding Resistance Tester

  GDZRC-10H El bilen dolandyrylýan Transformator DC egrem-bugram garşylyk synagy

  GDZRC-10H El bilen dolandyrylýan Transformator DC egrem-bugram garşylyk synagy diňe transformator, CT / PT we reaktor ýaly induktiw synag obýektini ölçemek üçin däl, eýsem mis çybyk, sim we wyklýuçatel ýaly garşylykly synag obýektini ölçemek üçin hem amatly. .
  Täze döredilen önüm hökmünde kiçi göwrümli, çalt synag tizligi we ýokary takyklyk aýratynlyklary bar.

 • GDZRC-20A DC Winding Resistance Tester

  GDZRC-20A DC egrem-bugram garşylyk synagy

  GDZRC seriýaly DC egrem-bugram garşylyk synagy, transformatorlar we güýç induktorlary ýaly induktiw enjamlaryň DC garşylygyny ölçemek üçin döredildi.
  Onda çalt ölçemegiň aýratynlyklary, kiçijik ululygy we ölçegiň ýokary takyklygy bar, bu transformator sargysyny we uly kuwwatly induksiýa enjamlarynyň DC garşylygyny ölçemegiň ideal enjamydyr.

 • GDZRC series DC winding resistance tester GDZRC-20U

  GDZRC seriýaly DC egrem-bugram garşylyk synagy GDZRC-20U

  GDZRC seriýaly DC egrem-bugram garşylyk synagy, transformatorlar we güýç induktorlary ýaly induktiw enjamlaryň DC garşylygyny ölçemek üçin döredildi.
  Onda çalt ölçemegiň aýratynlyklary, kiçijik ululygy we ölçegiň ýokary takyklygy bar, bu transformator sargysyny we uly kuwwatly induksiýa enjamlarynyň DC garşylygyny ölçemegiň ideal enjamydyr.

 • GDZRC series DC Winding Resistance Tester GDZRC-40A

  GDZRC seriýasy DC egrem-bugram garşylyk synagy GDZRC-40A

  GDZRC seriýaly DC egrem-bugram garşylyk synagy, transformatorlar we güýç induktorlary ýaly induktiw enjamlaryň DC garşylygyny ölçemek üçin döredildi.Onda çalt ölçemegiň aýratynlyklary, kiçijik ululygy we ölçegiň ýokary takyklygy bar, bu transformator sargysyny we uly kuwwatly induksiýa enjamlarynyň DC garşylygyny ölçemegiň ideal enjamydyr.

   

 • GDZRC-40U (GDZRC-50U) DC Winding Resistance Tester

  GDZRC-40U (GDZRC-50U) DC egrem-bugram garşylyk synagy

  GDZRC-40U (GDZRC-50U) DC egrem-bugram garşylyk synagy, transformatorlar we güýç induktorlary ýaly induktiw enjamlaryň DC garşylygyny ölçemek üçin döredildi.

 • GDZRC-50U DC Winding Resistance Tester

  GDZRC-50U DC egrem-bugram garşylyk synagy

  GDZRC-50U DC egrem-bugram garşylyk synagy, transformatorlar we güýç induktorlary ýaly induktiw enjamlaryň DC garşylygyny ölçemek üçin döredildi.

 • GDZRC-100U Transformer DC Winding Resistance Tester

  GDZRC-100U Transformator DC egrem-bugram garşylyk synagy

  Transformator DC sargy garşylygy zawod synagy, gurnamak, düýpli abatlamak, kran wyklýuçatelini üýtgetmek, gowşuryş synagy we elektrik bölüminiň öňüni alyş synagy üçin zerur synag elementidir.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň