Transformator şemaly deformasiýa synagy

 • GDRB-B Transformer Frequency Response Analyzer

  GDRB-B Transformator ýygylygyna jogap analizatory

  Kuwwatly transformator sargysynyň deformasiýa synagy (ýygylyga jogap usuly) transformatoryň içki sargylarynyň häsiýetli parametrlerini ölçemäge esaslanýar, içerki ýalňyş ýygylyga jogap analizini (FRA) kabul edýär, transformatorlaryň içki kemçiliklerine takyk baha berip biler.

 • GDRB-C Power Transformer Winding Deformation Tester

  GDRB-C Kuwwat Transformatorynyň egrem-bugram deformasiýa synagy

  Kuwwatly transformator sargysynyň deformasiýa synagy (ýygylyga jogap usuly) transformatoryň içki sargylarynyň häsiýetli parametrlerini ölçemäge esaslanýar, içerki ýalňyş ýygylyga jogap analizini (FRA) kabul edýär, transformatorlaryň içki kemçiliklerine takyk baha berip biler.

 • GDRB-F Transformer Winding Deformation Tester (SFRA & Impedance Method)

  GDRB-F Transformatoryň egrem-bugram deformasiýa synagy (SFRA & Impedance usuly)

  GDRB-F Transformatoryň egrem-bugram deformasiýa synagçysy, çalt synag tizligi, ýokary ýygylyk durnuklylygy we güýçli derňew aýratynlyklary bilen mehaniki zarba, transport ýa-da gysga zynjyrlar sebäpli transformatoryň sargy hereketlerini we mehaniki näsazlyklary ýüze çykarmak üçin süpüriş ýygylygyna jogap analizini (SFRA) we impedans usulyny kabul edýär. programma üpjünçiligi.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň